ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc

1.Thông tin thí sinh

2.Thông tin đăng ký xét tuyển

Toán
Hóa
Anh văn
Ngữ văn
Lịch sử
Địa lý
Giáo dục công dân
Khoa học tự nhiên
Sinh
Đọc diễn cảm và hát
Khoa học xã hội
Bật xa tại chỗ và chạy 100m
TT Tổ hợp Tổng điểm
1 (A00): Toán-Lý-Hóa
2 (D01):Văn-Toán-T.Anh
3 (B00): Toán-Hóa-Sinh
4 (A01): Toán-Lý-T.Anh
5 (A02): Toán-Lý-Sinh
6 (B03): Toán-Sinh-Văn
7 (C00): Văn-Sử-Địa
8 (C01): Văn-Toán-Lý
9 (C03): Văn-Toán-Sử
10 (C04): Văn-Toán-Địa
11 (C14): Văn-Toán-GDCD
12 (C19): Văn-Sử-GDCD
13 (C20): Văn-Địa-GDCD
14 (D07):Toán-Hóa-T.Anh
15 (D08): Toán-Sinh-T.Anh
16 (D14): Văn-Sử-T.Anh
17 (D66): Văn-GDCD-T.Anh
18 (M00): Văn-Toán-Năng khiếu 1
19 (M05): Văn-Sử-Năng khiếu 1
20 (M07): Văn-Địa-Năng khiếu 1
21 (T00): Toán-Sinh-Năng khiếu 2
22 (T02): Toán-Văn-Năng khiếu 2
23 (T05): Văn-GDCD-Năng khiếu 2
24 (T07): Văn-Địa-Năng khiếu 2
25 (M11): Văn-T.Anh-Năng khiếu 1
26 (C18): Văn-Sinh-GDCD
Lưu ý: Thí sinh vui lòng nhập điểm trung bình của học kỳ theo tiêu chí đã chọn Thí sinh được chọn tối đa 2 nguyện vọng
 
    02373.910.619
Tra cứu hồ sơ