ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc

1.Thông tin thí sinh

2.Thông tin đăng ký xét tuyển

Điểm trung bình 3 năm học
Điểm TB Lớp 10
Điểm TB Lớp 11
Điểm TB Lớp 12
Điểm TB Lớp 10
Điểm TB Lớp 11
Điểm TB Lớp 12
Điểm trung bình các học kỳ
Điểm TB HK1-Lớp 10
Điểm TB HK2-Lớp 10
Điểm TB HK1-Lớp 11
Điểm TB HK2-Lớp 11
Điểm TB HK1-Lớp 12
Điểm TB HK1-Lớp 10
Điểm TB HK2-Lớp 10
Điểm TB HK1-Lớp 11
Điểm TB HK2-Lớp 11
Điểm TB HK1-Lớp 12
Điểm TB HK2-Lớp 12

Lưu ý: Thí sinh vui lòng nhập điểm trung bình của học kỳ theo tiêu chí đã chọn Thí sinh được chọn tối đa 2 nguyện vọng
 
    02373.910.619
Tra cứu hồ sơ